Avrupa Gönüllü Hizmeti - AGH, (Europan Voluntary Service-EVS)

Avrupa Gönüllü Hizmeti Nedir? Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 hafta -12 ay arası süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere açıktır.

Hangi alanlarda gönüllülük yapılır? Sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar, medya ve iletişim, spor ve açık hava etkinlikleri, çevre ve iklim, sosyal dahil etme ve fırsat eşitliği, Gençlik boş zaman faaliyetleri, sağlık, cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları, Avrupalılık bilinci ve demokrasi alanlarında çocuklardan yaşlılara gençlerden engelli bireylere, bitkilerden hayvanlara değişen hedef kitlelerle bu faaliyetler gerçekleştirilir.

Nerelerde gönüllülük yapılır? Kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak dernekler, sanat galerileri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, spor kulüpleri, çiftlikler, yaşlı bakım merkezleri, günlük bakımevleri, vakıflar, kamu yararına hizmet eden sivil toplum tüzel kişilikleri, sanayi ve/veya ticaret odaları, iş destek organizasyonları, eğitim birlikleri, kooperatifler, şeklinde sıralanabilir.

Hangi ülkelerde gönüllülük yapılır? Toplam proje bütçelerinin %90’nı AB üyesi ülkeler ve serbest dolaşım ülkeleri olan İzlanda, Norveç, Lihtenştayn aday ülkeler Makedonya, Türkiye ülkeleri için ayrılmıştır. Kalan %10 luk hibeden de Doğu Ortaklığı ülkeleri, Balkanlar ve Güney Akdeniz ülkeleri faydalanmaktadır.

Başvuru belgeleri nelerdir? Sağlıklı bir AGH süreci için gönüllülerin öncelikle beklentilerini net olarak belirlemesi ve bu konuda kararlı olması gerekir. Bu aşamadan sonra İngilizce dilinde bir CV ve AGH’ye- projelere neden katılmak istediğini anlatan bir Motivasyon Mektubu hazırlanması gerekir.

Projelere nasıl başvuru yapılır? Program dahilindeki kuruluşların ve devam eden projelerin listelendiği AGH için kullanılan ana kaynak EVS databasedir. https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_tr Bu kaynakla beraber sosyal medya kanallarından da projeler takip edilebilir. Gönüllü bu portal üzerinden katılmak istediği proje başlığını ve ülkeyi seçerek hazırladığı CV ve motivasyon mektubunu üst yazıyla birlikte ilgili projedeki sorumlu kişinin e-posta adresine göndererek başvurusunu tamamlar.

Başvuru kabul edildikten sonra neler yapılması gerekir? Sizlerin hak ve sorumluluklarınızı garanti altına almak için gerekli belgelerin imzalanması ve vize sürecinin başlaması adına evs@anadolu.edu.tr ile irtibat kurulmalıdır.