DEVAM EDEN PROJELER

BE PART OF CHANGING MINDS

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminde gerçekleşecek projeye 2 gönüllü katılacaktır. 

Gelen gönüllüler ofisimizde her hafta düzenlenen AGH Bilgilendirme Toplantılarına destek sunup deneyimlerini paylaşacak, AGH tanıtımları için yapılan diğer çalışmalara destek olacak, yeni AGH adaylarına gönüllü rehberlik edecek, öğrenci kulüpleriyle ortak faaliyetlerde bulunacak, ofis organizasyonlarına destek olacak (oryantasyon ve toplantılar, International day ve Eurodesk faaliyetleri) ve yapılan çalışmaları görünürlüğü adına sonuçlarının yaygınlaştırılması çalışmalarına katılacaktır.